دکتر علی اکبر جعفری اوستاشناس نامی

 نام: علی اكبر جعفریزادگاه: كرمان در ۱۸بهمن ۱۲۹۹ خورشیدی

دارای همسر و چهار فرزند و هشت نوه و یک نبیره

آموزش: از كودكستان تا دانشگاه در كراچی  پاكستان دكترا در زبان و ادب پارسی - و فوق دکترای در ادبیات انگلیسی از دانشگاه کراچی. در آغاز نوجوانی به فراگیری زبان اوستایی، فارسی باستان (فارسی هخامنشی) و زبان پهلوی در نزد دکتر مانِک پیتاوالا فرنشین مدرسه پارسی و بعدها در نزد دستور دکتر مانِکجی دالا موبد بزرگ پاکستان، کسی که گاتها و دین بهی زرتشی را نیز به او آموزش داد، پرداخت.

كارآزمودگیمردم شناسی در عربستان سعودی و ایران

دارای ترجمه خانه به نام Jeffrey’s Translanguages در تهران و پیمانكار شركت نفت ایران  كارهای ترجمه و پژوهش ۱۳۳۵ تا۱۳۴۳

كارمند وزارت فرهنگ و هنر چون رئیس بخش روابط فرهنگی با كشورهای آسیایی و آفریقایی  در تهران و سپس مشاور وزیر و سپس  مدیركل مركز مردم شناسی ایران  در تهران ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۹

كاردانیتاریخ و ادب ایران باستان، دین شناسی،  مردم شناسی و زبان شناسی

زبان دانیپارسی / اردو / عربی / انگلیسی و برخی از زبانهای هندو ایرانی، چهارده زبان

استاد و آموزگارزبانهای اوستا،  پارسی باستان، پهلوی و پارسی در تهران (انجمن فرهنگ ایران باستان)، كراچی (دبیرستان پارسی)، اسلام آباد ( دانشگاه اسلام آباد)،  استاد و سرپرست كرسی  دین زرتشتی و دین‌های برجسته جهان( دانشگاه سپنتا وابسته به انجمن دوستداران زرتشت تا سال ۱۳۵۸ )، آموزگار دینی  انجمن فرهنگ ایران باستان، سازمان زنان زرتشتی، فروهر سازمان جوانان زرتشتی در تهران،  مركز زرتشتیان كالیفرنیا در آناهایم و سپس ( وست مینسترو انجمن دوستداران زرتشت)

دکتر جعفری  در سال ۱۳۶۱ به آمریکا کوچ کرد و در کالیفرنیا به عنوان آموزگار و استاد برای مدت ۹ سال مشغول به خدمت شد و عضو همیشگی این مرکز شد. او بنیادگذار و فرنشین انجمن زرتشتیان در لس آنجلس (سازمان دینی غیر انتفاعی و غیر سیاسی ) بود. این انجمن برای “انتشار پیام زرتشت آنگونه که در گاتها بیان شده”، وقف شده است. نویسنده بیست و سه كتاب به پارسی و انگلیسی در زمینه های دین و آیین زرتشتی، فرهنگ هنر، تاریخ و جغرافیای ایران زمین و همسایگان

او همچنین ویراستار بولتن جامعه فرهنگی ایران باستان در تهران و بولتن ماهانه زرتشتیان مرکز زرتشتیان کالیفرنیا  (به زبان انگلیسی و فارسی) و ویراستار بولتن دو ماهانه سپنتا انجمن زرتشتیان که به صورت جداگانه به زبانهای فارسی و انگلیسی نیز بود.