روانشاد ماستر خدابخش


بزرگان و نام آوران زرتشتی 
روانشاد ماستر خدابخش

«استاد خدابخش پور بهرام رئيس» نامور به «ماستر خدابخش» از انديشمندان و دانشمندان بزرگ ایراني در سده‌ی نوزده میلادی است. 
وي در سال ۱۲۴۴ خورشيدي در نرسي آباد يزد به دنيا آمد. در ده سالگي به همراه خانواده به بمبئي مهاجرت كرد و در مدت ۱۴ سالي كه آنجا بود در مدرسه “ملافيروز” و “دانشگاه بمبئي ” تحصيلات عالي را كسب كرد و به زبانهاي انگليسي ، گجراتي ، پارسي ، اوستايي، پهلوي و پازند تسلط كامل پيدا كرد و با زبانهاي سانسكريت ، عربي ، فرانسه و آلماني نيز آشنايي يافت .

زرتشتيان بمبئي اورا به آموزگاري فرزندان خود گماشتند ، اما پس از بنياد مدارس زرتشتي در يزد استاد ماستر خدابخش به خواسته “ انجمن اكابر پارسيان ” و سفارش «استاد خورشيدجي رستم‌جي كاما» در سال ۱۲۶۷ خورشيدي به ايران آمد و ضمن اينكه در تجارتخانه «ارباب اردشير مهربان» به كار مشغول شد به آموزش ، تاليف و ترجمه كتابهاي دين زرتشتي پرداخت و پس از ورود «كيخسروجي خان‌صاحب» (دومين نماينده پارسيان) و با همراهي او“ انجمن ناصري يزد ” را بنیاد نهاد.

«ماستر خدابخش» به همراه «استاد جوانمرد شيرمرد» و «استاد كيومرث وفاداردر» مدرسه كيخسروي يزد به آموزش كودكان و نوجوانان زرتشتي پرداختند و بيشتر نام‌آوران فرهنگي زرتشتي اواخر دوران قاجاريه و دوران پهلوي از شاگردان اين سه تن بودند. ماستر خدابخش تاليفاتي نيز دارد كه به جز كتاب‌هاي درسي براي دانش آموزان عبارتند از :
ترجمه متن پهلوی بدهش، ترجمه سرودهای مینوی گات‌ها، گل‌دسته چمن آيين‌زرتشت، گواه‌زناشويي زرتشتیان، رساله‌اي در نكوهش قرباني، رساله اي در باب ارث و...

وي در شهريور ۱۲۹۶ خورشيدي و در سن۵۲  سالگي، هنگامي كه براي تدريس به مدرسه كيخسروي يزد مي‌رفت با شليك پنج گلوله توسط فردی بنام «فریدون کرمانی» به قتل رسيد.

 روانش به مینو جهان در شادی و آرامش باد.