روانشاد موبد خدابخش یزدانی

بزرگان و نام آوران زرتشتی 
روانشاد موبد خدابخش یزدانی  
به قلم:فرید شولیزاده

موبد خدابخش يزداني در روستاي اله‌آباد يزد به سال ١٣٠٢خورشيدي چشم به جهان گشود. پدرش گشتاسب يزداني و مادرش بانو فيروز بود. در اله‌آباد درس خواند و هم‌زمان با كشاورزي، در دبستان اله‌آباد كه انجمن اكابر پارسيان هند آن را بنياد گذارده بودند،سرگرم آموزش شد. با پشتكار و كوششي كه از خود نشان داد، آموزگار نمونه شد از آن پس او را به نام  استاد خدابخش مي‌شناختند. 

نوروز‌هاي بسياري پشت سر گذاشته شد و استاد پس از ساليان دراز خدمت در آموزش و پرورش بازنشسته شد. بازنشستگي هنگامه‌اي بود تا استاد بيشتر وقت خويش را در راه دين‌آموزي به جوانان بگذراند...استاد آموزش ديني دانش‌آموزان دبستان دينياري را بر دوش داشت. كلاس‌هاي گاتها و شاهنامه‌خواني(١٣۶٢خورشیدی) در مريم‌‌آباد يزد از همت او برپا شد.

استاد خدابخش يزداني در ١٣۶٨خورشیدی از سوي انجمن موبدان ايران به مقام و لباس سپند(:مقدس) موبدياري سرافراز شد. چهار سال پس از آن به سال ١٣۷٢خورشیدی استاد با همياري و همازوري تني چند از موبدان و موبدياران در كشور هند به برگزاري جشن سده همت گماشت. استاد خدابخش يزداني ساليان درازي هموند انجمن موبدان و موبدياران يزد بود و در اجراي آيين‌هاي مذهبي در روستاهاي زرتشتي‌نشين يزد كوشش مي‌كرد. استاد در آموزش اوستا و انجام آيين‌هاي مذهبي براي موبدياران كرمان نيز مشاركت داشت. اما شهرت استاد بيشتر به شوند(:سبب) عهده‌داري داوري بخش اوستا‌خواني همايش مانتره است.

استاد خدابخش يزداني پس از سال‌ها كوشش و خدمت خالصانه به دين، فرهنگ و جامعه زرتشتي در مهرماه ١٣٨٤خورشيدي چشم از گيتي فرو بست و به مينو جهان شتافت. خدايش بيامرزد و سراي نور و سرور جايگاهش باد.