سوروک

 سوروکوک


از قدیم الایام پختن نون سوروک یا بقول ما یزیا سوروکوک (SOROKOK ) مرسوم بوده که ریشه اصلی آن از آیین اصیل زرتشتی گرفته شده و به مرور در یزد ما بعنوان یک نوع نان مقوی جای خود را باز کرده است

در قدیم با این اعتقاد که روح مردگان آزاد و طلب روزی از زندگان می کنند و با اجرای مراسم سورک پزی عموما در چهلمین روز درگذشته بوی مردگان را از آن خانه دور می گردند و ضمن اجرای مراسم دعا و نیایش برای بازماندگان طلب عمری دراز و در بعضی از جاها پختن این نوع نان را هر ساله برای آرامش روح مردگان ادامه می دادند و بصورت موروثی نیز ادامه پیدا می کرده

تغییر یافته این سنت در بین مسلمانان یزد بیشتر در ماههای رجب و شعبان ( خصوصا رجب ) متدوال است

این نان از آرد سبوس دار،تخم گشنیز،گلرنگ،مایه خمیر،مقداری نمک،کف دریا، وروی ان مخلوط شکر وپودر هل و پودر پسته پاشیده میشود.تهیه می گردد

مواد فوق را پس از مخلوط کردن به حالت خود می گذارند تا خمیر به اصطلاح ور بیاید و به دست نچسبد بعد به کمک وردنه یا ضربه دست چانه خمیر را باز کرده ودر ظرف ( تابه ) محتوی روغن کنجد (روغن ارده )که به وسیله حرارت و در حال جوشیدن است قرار می دهند و پس از آنکه یک طرف آن طلایی رنگ شد طرف دیگر را سرخ می کنند

این نان بیشتر با شکر مصرف می گردد و کسانی که طبعشان با شکر سازگار نیست با سبزی مصرف می کنند