گاهان اشو زرتشت 🟣يسنا هات ۲۸-بند ۹

 گاهان اشو زرتشت

يسنا هات ۲۸-بند ۹


ای اهورا ،

باشد که هیچگاه با بهره برداری نادرست ،

از پاداشهایی که بما ارزانی کرده ای

تو را دل شکسته نکنیم ،

و راستی و اندیشه نیک را نیازاریم .

ما در نیایش به تو ،

همگی دست به دست هم داده ایم ،

چون تورا

بالاترین سرور برای ستایش میدانیم .

ئەی ئەهوورا

دەبێ هیچکات ، بە کەڵک وەرگرتنی نادوروست ،

لەو پاداشانەی بە ئێمەت بەخشیوە

لاڕێ نەبین و دڵت نەشکێنین .

هەتا ڕاستی و ئەندیشەی چاک ئازار نەدەین

ئێمە لە ستایشی تۆدا

هەمو و هاودەنگین

چونکە تۆ بە سەرترین سە روەر بۆ ستایش دەزانین .

O Ahura, may we not fail You by abusing Your gifts and trouble Righteousness and Good Thought. We are united in offering You our praises. For we consider You most worthy of invocation.

Ô Ahura, que ni Toi, ni la Justesse, ni la Pensée juste ne soyez déçus par ces dons que Tu nous as offerts. Nous sommes unis pour T’offrir nos louanges car nous Te considérons digne de la plus haute invocation.