فال_کوزه یا چک_و_دوله

فال کوزه یا چک و دوله 

یکی از آیینهای زرتشتی که در جشن شب چله، جشن تیرگان، چهارشنبه سوری و.. مرسوم است، فال_کوزه یا چک_و_دوله نام دارد.

شیوه انجام آن به این صورت است
در بامداد روز جشن، کوزه ای را بین همه میهمانان میگردانند و هر شخص، یک وسیله ای که به او تعلق دارد را در داخل کوزه میندازد. مانند کلید، انگشتر، سنجاق یا ...
سپس روی کوزه را با پارچه ای سبز رنگ پوشانده و آنرا در زیر درختی همیشه سبز قرار میدهند تا پسین ( عصر)همان روز.در پسین روز جشن، کوزه را از زیر درخت برداشته و به داخل خانه میاورند و با دف و دهل آغاز به خواندن شعرهای قدیمی محلی یا اشعار حافظ و خیام میکنند.سپس یک کودکی وسایل داخل کوزه را یک به یک بیرون میاورد و فردی که دف می نوازد، یک شعر محلی یا بیتی از حافظ را میخواند و صاحب آن وسیله آن بیت را با آرزوی قلبی خود میسنجد
.