زیارتگاهای زرتشتی


پیر هِریشت از نیایشگاه‌های زرتشتی در استان یزد ایران است


این نیایشگاه و آتشکده در در ۹۰ کیلومتری غرب یزد، در پانزده کیلومتری شهر اردکان، در دامنه کوه‌های کم‌ارتفاع و بدون پوشش گیاهی واقع شده‌است.

زرتشتیان بر این باورند که «هریشت» محل غایب شدن یکی از کنیزهای بانوی «یزدگرد ساسانی» است. زرتشتیان هر سال، در روز هفتم نوروز به این محل می‌آیند و به زیارت، جشن و پایکویی می‌پردازند
.

 ۷  فروردین تا ۱۱فروردین زیارت پیر هریشت هست


نیایشگاه پیر نارکی:

پیرنارکی، یکی از مهم ترین نیایشگاه های زرتشتیان ایران است که در پانزده کیلومتری شهرستان مهریز و در دامنه کوهی به همین نام جای دارد.

به باور سنتی زرتشتیان پیر نارکی، جایگاه ناپدید شدن شاهزاده "نازبانو" خواهر "شهربانو" – و دختر "یزد گرد سوم" است. او در یکی از جنگ ها، به این سرزمین دور افتاده پناه آورد و در همین جایگاه ناپدید یا کشته شد.
در این نیایشگاه، چشمه آب و چند درخت کوهستانی دیده می شود و پیرامون آن، خیله های زرتشتیان جای دارد. همه ساله زرتشتیان سراسر ایران، از دوازدهم تا شانزدهم امرداد ماه در این نیایشگاه گرد هم میایند و به ستایش اورمزد میپردازند .

در پژوهش های باستانی شناسی نوین، جاده کهن دسترسی به این نیایشگاه از مسیر شهرستان تفت یافت شده است. درازای این جاده ده کیلومتر و پهنای آن چهار متر است. دیواره این جاده در شماری از بخش ها، تا بلندای یک متر، سنگ چین شده است.شاید دیرنگی این جاده همزمان با پیدایش نیایشگاه پیرنارکی (بیش از هزار سال) است.