تکنولوژیسوسن کیانی یزدی

شاید شما هم متوجه تغییر و پیشرفت سریع علم و تکنولوژی درعصرحاٌضرشده باشید و اینکه ما در چه عصر عجیبی زندگی میکنیم. زندگی امروز ما با حذف تکنولوژی تقریبا امکان ناپذیر است درحالیکه پدران و مادران ما در پنجاه، شصت سال پیش طوردیگری زندگی میکردند. دسترسی بلافاصله به هرنقطه دنیا و هرگونه اطلاعات درعرض چند ثانیه درچندین دهه پیش رویایی بیش نبود، درحالیکه امروز به برکت اینترنت این محال عملی شده.  بودن در بیابانی تنها ولی قدرت این را داشتن که با تلفن همراه با دیگران در هرنقطه دنیا ارتباط تصویری وصوتی برقرار کردن کم از شعبده بازی نیست ولی حقیقت دارد.
پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما  به واسطه سنشان زندگی جالب تری داشتند چون آنها نسلی هستند که در دو دوره کاملاً متفاوت زندگی کرده اند. در پنجاه سال پیش و در دهات یزد با قاطر به مزارع میرفتند،کشاورزی میکردند و شاید درخانه شان تلفنی هم نداشتند ولی در دهه های اخیر با هواپیمای اخرین سیستم به خارج از کشور سفر میکنند و با تلفن همراه با نزدیکان خود در ایران صحبت میکنند. همه چیز در دنیای مدرن امروز ماشینی و تخصصی شده. برای ساخت هر چیز به ظاهر کوچک و ساده چندین قطعه وجوددارد که متخصصین برای ساخت آن شاید ساعت ها وقت گذاشته و میلیون ها دلار پول خرج کرده باشند.شما قبل از خواب تلفن همراه خود را چک میکنید و صبح بلافاصله بعداز بیداری اولین کار شما چک کردن دوباره آن است. شما تلفن همراه خود را برسرسفره، سرکار، هنگام استراحت و حتی دست شویی هم میبرید و شاید بیشتر ازانکه با خانواده خود همراه باشید با تلفنتان همراه هستید!! وجالب اینکه برای کسی این کارها غیر عادی نیست چون که جزء جدانشدنی از زندگانی ما شده.

حال هدف از این مقدمه چینی ذکر دو نکته است: یکی تاثرانگیز ودیگری حیرت انگیز. نکته تاثیرانگیز اینکه با اینهمه پیشرفت وترقی وداشتن دنیای مدرن هنوزملیون ها انسان درنقاط مختلف دنیا و به درجات متفاوت ازداشتن حتی زندگی بسیار ساده محروم هستند چه برسد به داشتن زندگی تجملی. آنها درحالیکه از تکنولوژی اطلاعی ندارند به دنبال حق خورده شده خود میگردند وسعی در سیرکردن شکمشان دارند. درآماری نوشته شده بود که تنها ته مانده غذایی که در رستوران های لاس وگاس  ماهیانه به دورریخته میشود میتواند نصف مردم گرسنه دنیا را سیر کند واین تاثررانگیزاست.

واما نکته حیرت انگیز اینکه با وجود این همه تغییرات چشمگیر در علم و تکنولوژی هنوز بعضی چیزها تغییر نکرده، نمیکند ونخواهد کرد . شما هنوز سپاس خدای رامیگویید، اوستا میخوانید ،سدره و کشتی را به همان روالی  که از اجدادتان یاد گرفتید میبندید، گهنبار وجشن ها را بپا میدارید  و خلاصه اینکه سعی میکنید سنت های به جا مانده ازاجدادتان را پاس بدارید وبه نسل های بعدی منتقل کنید و این حیرت انگیزاست.

حال شما چه احساسی دارید؟ تاثرمیگیرید، حیرت میکنید، هردو یا هیچکدام؟ به هردسته تعلق دارید و به هر مرامی که پایبندید همیشه این نکته را از "آلبرت انشتین" به یاد داشته باشید:
به طرزوحشتناکی آشکار شده است که تکنولوژی ما از انسانیت ما فراتر رفته است.

ایدون باد