دستبند هفت رنگ تیر و باد

دستبند هفت رنگ تیر و باد
یکی از آیین های فراموش شده جشن تیرگان پس از آیین آب پاشی و فال کوزه، بستن دستبند هفت رنگ تیر و باد در روز تیر و رها کردنش پس از ۹ روز که روز باد است.
دستبند تیر و باد را از جای بلندی مانند پشت بام به باد می‌سپارند تا آرزوها و خواسته‌هایشان را چون یک پیام‌رسان به همراه ببرد. این کار با خواندن چامه زیر انجام می‌شود:

تیر برو باد بیا       غم برو شادی بیا
  رنج برو روزی بیا       خوشه مرواری بیار

​این رها کردن تیر و باد نمادی ازپرتاب تیر به دست آرش است. در فرهنگ ایرانی، جشن تیرگان، جشن پاسداشت از خودگذشتگی آرش كمانگیر و جانباختگان راه میهن نزد ایرانیان است.
سخنرانی موبد دکتر نیکنام  پیرامون جشن تیرگان در همایش انجمن شاهنامه شهر یزد