مهندس ایرج ماوندادی


مهندس ایرج ماوندادی


چندی پیش در یکی از زیباترین روزهای پا ییزی در جنوب کالیفرنیا صدها پیر و جوان زرتشتی و ایرانی ، پارسی و آمر یکایی در کنار هم به یاد نازنینی فراموش نشدنی گرد هم آمدند.
در بیستم نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی در مراسم پرسه و یادبود مهندس ایرج ماوندادی خاطرات بسیاری بازگو و به گونه ای زیبا از خدمات آن روانشاد خیراندیش و نیکو کار سپاسگزاری شد.
به پاداش مرد خرد بودنش      خود از کار و کوشش نیاسودنش
به پاداش تخم هنر کاشتن         به آزادگی سر برافراشتن
به پاداش ایران پرستیدنش        سخن از فرومایه نشنیدنش
سر رشته کار در دست داشت    به بنیاد این انجمن نقش داشت

گرامی مهندس ایرج جمشید ماوندادی در سال ۱۳۲۰ خورشیدی در قاسم آباد یزد چشم بر جهان گشود.او در کنارشش خواهر و برادر در خانواده ای خوشنام دوران نوجوانی را سپری کرد و برای ادامه تحصیل و کار به تهران کوچ کرد. او با بانو مهرتاج رشیدی ازدواج نمودند که حاصل این پیوند سه فرزند برومند به نامهای کتایون، آزیتا و شهرزاد می باشد.
مهندس ایرج ماوندادی برای گرفتن لیسانس مهندسی راه ساختمان به آمر یکا آمد و پس از بازگشت به ایران با افتخاربه ساختن بناهای بسیاری کمر همت بست و پس از انقلاب و ترک سرزمین اهورا یی خود و اقامت در آمر یکا ازجمله برجسته ترین زرتشتیان برون مرزی بشمار می رفت .هنوز پس از گذر دو دهه بسیاری پیرو جوان حضور همیشگی او را در تالاردرمهر رستم گیو به یاد دارند که چگونه مهندس ایرج ماوندادی در دو دهه خدمتش در گروه مدیران وزنهارداران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا نهالی کاشت تا دیگران از آن بهره برند و چنین است که امروز از نام ن کیش سخن می گو ییم و به راستی که یاد او در سرای سرود جاودانه خواهد بود. بشود تا دیگران نیز به نوبه خود به جمع سیوشانسها بپیوندند.و تنها به شعار انیشه نیکی ، گفتار نیکی و کردار ن کی بسنده ننموده بلکه چون مهندس ایرج ماوندادی آنرا سرمشق زندگی خود کنند. او همسری نمونه ،پدری فداکار ، دوستی با وفا و دوست داشتنی و بهدینی شایسته تقدیر بود.
روانش شاد ،یادش گرامی و سرای سرود جایگاهش باد آرام و با وقار در کنار در ورودی بر دیواری که خود آن را به گونه ای شایسته تقدیربنا کرده بود ت یکه میداد. او سربلند و راسخ چون پاسدار دین بهی و فرهنگ پارسی در همه مراسم دینی و فرهنگی شرکت می کرد و آرام و پر امید و با وقاری که تنها در خور یکی از پایه گذاران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا بود شاهد جنب و جوشهای دیگران بود. او خردمندانه با دیگر یارانش این خانه مهر را بنا کرد تا امید و شادی ارمغانی برای نسل جدید باشد تا در خانه دوم خود گرد هم آیند و پیام زرتشت را خردمندانه به گوش دیگران برسانند