پیشرفت در آمریکا- راهی به سوی آینده

پیشرفت در آمریکا- راهی به سوی آینده
خسرو اسفندیار مهرفر

 مهاجرت تعداد زیادی از همکیشان عزیز و گرامی از سرزمین مادری ایران که به صورت کوچ فردی ،خانوادگی و برخی اوقات گروهی بوده ، جامعه زرتشتیان در خارج از ایران را باشرایط جدید و استثنایی روبرو نموده است که با برنامه ریزی صحیح می تواند نتایج بسیار درخشانی را در آینده به بار اورد که مایه افتخار جامعه زرتشتیان و همه هموندان ان می تواند باشد. یکی از مهمترین ارکان برنامه ریزی صحیح، هدف است. تا زمانی که هدف به صورتی کاملا روشن و مشخص و شفاف تعیین نشده نیروهای محدود انسانی و امکانات مالی ما به هدر رفته و به نتیجه نخواهد رسید.پس باید اول هدفی عملی و کاربردی شدنی و پرارزش را روشن و مشخص کرد و بعد دید که چه کارهایی لازم است در مدت زمان تعیین شده رسیدن به هدف انجام داد تا به هدف رسیده عملی که در آمریکا  به نام مهندسی معکوس شناخته شده است.
یکی از اهدافی که من به جامعه بزرگ زرتشتی ساکن در امریکا پیشنهاد می دهم و خود هم امادگی ایجاد بستر لازم ان را دارم این است که تا قبل از سال ۲۰۲۹ میلادی یعنی در ظرف ۱۰ سال از تاریخ این نوشتار جامعه ایرانیان ساکن آمریکا یک نماینده در کنگره امریکا از ایرانیان زرتشتی داشته باشند.به نظر بنده با برنامه ریزی صحیح، همکاری و همازوری همه همکیشان در سطوح مختلف این هدف شدنی و دست یافتنی است و هدفی است که با رسیدن به آن باعث خواهد شد که تک تک ما زرتشتیان بتوانیم به آن افتخار کنیم.بلکه امید حمایت و حفظ منافع ایرانیان ساکن امریکا را در سطح مجلس امریکا داشته باشیم.دلایل بنده برای پیشنهاد دادن این هدف به شرح زیر خلاصه شده است.
 ۱-نام پاک و والای زرتشت در جامعه چند ملیونی ایرانیان مقیم آمریکا که آنرا مدیون زرتشت و پیامهای اخلاقی و انسانی او هستیم.
۲-پیشینه شهرت و اعتبار زرتشتیان در بین تمامی ایرانیان که آنرا مدیون رهبران جامعه مان به ویژه در دو قرن اخیر هستیم.
۳ -با توجه به تحصیلات بالای اکثریت جوانان زرتشتی و موفقیت های روز افزون انها در جامعه بزرگ امریکا، شرایط نمایندگی را برای انها ایجاد نموده است.
 ۴-باور به این اصل بنیادی که فقط یک ایرانی می تواند دلسوزانه برای دیگر ایرانیان ساکن در خارج از ایران و درون ایران قدم های سازنده و سود رسان بردارد،
۵-داشتن یک نماینده مجلس از تبار ایرانیان زرتشتی غیر از افتخار آن برای هر ایرانی می تواند ضامن منافع ایرانیان در هنگام وضع قوانین دولتی بوده و آینده روشنی را در پیش پای همه ی ما بگذارد.
۶-حضور ما ایرانیان زرتشتی در مجلس باعث راه گشایی و کاربردی شرکت دیگر ایرانیان و مقامات مختلف قوه مقننه آمریکا و کمیته های مختلف آن از جمله کمیته علوم و تکنولوژی خواهد بود.
۷-پیشرفت در رده ی بالای جامعه همکیشان زرتشتی مقیم آمریکا در آینده ملزوما و مطمینا احتیاج به حضور یک جوان ایرانی زرتشتی در رده بالا دارد که نه فقط در وضع قوانین بلکه در ارتباط با دیگرارگانهای اجتماعی فرهنگی در سطح فدرال،ایالتی و حتی شهری مثمر ثمر باشد.
۸-نماینده مجلس امریکا از تبار ایرانیان زرتشتی می تواند الگویی برای دیگر جوانان ما بوده و آنها را تشویق به شرکت در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی کند.به عبارت دیگر امیدی درون جوانان ساخته خواهد شد که آنها نیز با عملکرد به دستورات اخلاقی زرتشت و با راستی و درستی و پاکی می توانند در سطوح مختلف کشوری موفق باشند، که شاید از کوچکترین اقلیت های ان باشیم.
۹-تعداد بسیار قلیل و انگشت شمار ما زرتشتیان در اقیانوس جمعیت 300 ملیونی امریکا تحت الشعاع قرار گرفته و با داشتن نماینده ایرانی زرتشتی در مجلس می توان این کمبود کمیتی را با بالا بردن کیفیت تا حدودی جبران کرد.
۱۰-نام پاک و مقدس زرتشت و اعتبار و حیثیت ما زرتشتیان برای همیشه در سطح بالای فدرال به عنوان اولین ایرانی تباری که نماینده مجلس شده برای همیشه ثبت و ضبط خواهد شد.
۱۱-مرکز زرتشتیان کالیفرنیا می تواند با برنامه ریزی صحیح و مدیریت درست به عنوان یکی از بزرگترین ارگان های دینی فرهنگی زرتشتیان در برون مرز و با همکاری و همیاری همه همکیشان در پیشبرد و راهبر این هدف بزرگ راه گشا باشد