میل تاریخی خسروگرد

 

میل تاریخی خسروگرد 

سبزوار نشانه ای از حیات در کویر


میل خسروگرد شناخته شده به برج پیزای ایران واقع در ۱۰ کیلومتری غرب شهر سبزوار، و در حاشیه دو محور اصلی تهران – مشهد و در فاصله ۱ کیلومتری جنوب روستای خسروگرد واقع شده است. این بنای كم نظیر و بسیار دیدنی به میل خسروگرد ، مناره خسروجرد، منار خسروجرد، میل خسروجرد معروف است.

میل یا مناره خسروگرد مهمترین و بزرگترین اثر تاریخی و جاذبه گردشگری خسروگرد و حتی سبزوار و اطراف آن است.این مناره تاریخی كه در جنوب روستای خسروجرد واقع شده‌ در كنار جاده قدیم ابریشم قرار دارد و مربوط به قرن ششم هجری قمری و دوران سلجوقیان است.

ارتفاع آن به ۳۸ متر می‌رسد و در بالای آن دو رشته کتیبه کوفی و تزئینات لوزی شکل دیده می‌شود. تاریخ کتیبه به سال ۵۰۵ هجری قمری است. کاربری مناره به عنوان میل راهنمای مسافران بوده است.

گرد در اصل كرد بوده ، كرد مصدر مرخم كردن است و كردن به معنی ساختن، پس خسروگرد یعنی خسرو ساخت یعنی ساخت خسر، خسرو نام عمومی پادشاهان ساسانی است همانگونه كه قیصر نام عمومی پادشاهان روم است . به هنگام بررسی شناسایی آثار تاریخی – باستانی سبزوار به دلیل نزدیكی این میل به روستای خسروگرد نام آن را میل خسروگرد گذاشته اند.

سازنده مناره خسروگرد “تاج الدوله ابوالقاسم بن سعید” بوده و مصالح بكار رفته برای ساخت این بنا آجر، گچ، ماسه و آهك است.

میل خسروگرد در طی قرون گذشته ازجمله در سال ۱۱۳۵ هجری قمری به دستور نادرشاه و در سال ۱۳۰۰ هجری قمری به دستور ناصرالدین شاه همچنین در دوره پهلوی دوم و سال ۱۳۷۵ عایق بندی بام سکو و پایه میل مرمت گردیده است.