روانشادبانو مروارید گیو


 روانشاد بانو «مروارید گیو» دخت روانشادان ارباب «اردشیر مهربان امانت» و بانو «دولت‌رستم» در سال ۱۲۸۴ خورشیدی در یزد چشم به جهان گشود. ایشان دارای دو خواهر به نام‌های « سرور» و « شیرین‌بایی » و چهار برادر به نام‌های « بهمن »، «جمشید »، «فریدون» و «رشید» بودند.

خانواده آن روانشاد بازرگان و از دهشمندان بزرگ هازمان زرتشتی بودند.

پس از پيوند زناشويى با ارباب رستم گیو، بانو مروارید همواره همراه و یاور ارباب رستم گیو در انجام کارهای گروهى (اجتماعى) و نيک اندیشی بودند.

می توان از کارهای بزرگ این دو دهشمند، ساخت رستم باغ در تهران پارس و همچنین ساخت دبستان گیو که یکی از  سر آمدترين دبستان‌هاى  تهران بود را نام‌ برد.

مروارید خانم همیشه با لبخند و مهربانی ويژه به خودشان با دیگران رفتار می کردند و همواره يارى رسان نیازمندان بودند.

مروارید خانم به همراه همسرشان ارباب رستم در سال ۱۹۷۸ به امریکا كوچ کردند و در آنجا هم همواره در انجام کارهای نیک‌ پیش گام بودند.

مروارید خانم خانه ای را در اُرنج کانتی خریداری کردند و در دسترس هازمان زرتشتیان قرار دادند و پس از گذشت زمانی اولین کلنگ بنای مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، که زمین آن از دهش ارباب رستم گیو خریداری شده بود را به زمین زدند.

ساخت تالار مروارید گیو مرکز از دهش آن روانشاد می باشد.

مروارید خانم پس از درگذشت ارباب رستم تعداد ۵۰ قطعه آرامگاه در رُز هیل کالیفرنیا را به مرکز زرتشتیان دهش نمودند.

ایشان اموال خود را وقف هازمان زرتشتیان نموده اند که از سوى تراست مروارید خانم گیو اداره می گردد.

تراست مروارید خانم هرساله سالنما (تقويم) زرتشتیان را چاپ کرده و به رایگان در اختیار هازمان زرتشتیان قرار می دهد همچنین بخشى از هزینه چاپ مجله چهره نما که از سوى مرکز زرتشتیان کالیفرنیا چاپ می گردد را پرداخت می نماید.

مروارید خانم گیو باور داشتند که همه افراد جامعه باید تحصیلات عالی داشته باشند و به این افراد یاری می رساند و  همواره مشوق افرادی بود که در مورد آیین زرتشتی پژوهش می کردند و آن را گسترش می دادند و برای رسید به این هدف ها تراست مروارید خانم گیو بودجه ای را برای یارانه آموزشی در اختیار فزانا قرار داده تا به افرادی که برای هازمان زرتشتی خدمت ویژه ای را انجام میدهند  و یا به تحصیلات آکادمیک مشغول هستند اهدا گردد. 

همچنین در سال ۲۰۱۸ تراست مروارید خانم گیو بودجه ای را به دانشگاه UCLA بخش پورداود برای کرسی مطالعات آیین زرتشت اهدا نمودند تا به دانشجویانی که در باره آیین زرتشت پژوهش می نمایند یاری رسانند.


 یاد ارباب رستم و مروارید خانم گیو همواره زنده باد.